פרס ישראל לשנת תש"ע

למתנדבים, לתורמים, לעובדים ולכל ידידינו ותומכינו,

אנו שמחים להודיע כי פרס ישראל ל"מפעל חיים" לשנת תש"ע, עבור תרומה מיוחדת לחברה יוענק לאיל"ן ביום העצמאות הקרוב. איל"ן התברך במתנדבים מסורים ובעובדים נאמנים - הם סוד כוחה ומקור עוצמתה של העמותה! בזכות פועלם במהלך 58 שנות קיומה של העמותה נמצאנו ראויים לפרס הנכבד.ולכל שותפינו לדרך- הפרס הזה הוא גם שלכם!
 
רו"ח אהוד רצאבי, יו"ר הנהלת איל"ן.
שמעון צוריאלי, מנכ"ל איל"ן.
כתבה מהעיתון על קבלת הפרס

Media